Speltakken

Scouting staat voor uitdaging!

Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen.

Er zijn verschillende soorten Scouting: landscouting, waterscouting en luchtscouting. Scouting Mierlo valt onder de categorie landscouting, wat inhoudt dat onze programma’s voornamelijk plaatsvinden op het land; meestal in de bossen rondom onze prachtige accommodatie.

Speltakken

Een Scouting groep is opgedeeld in verschillende subgroepen, speltakken genaamd, waarin kinderen en jongeren binnen hun eigen leeftijdcategorie het Scouting spel spelen. De leeftijdsgroepen binnen Scouting Mierlo zijn:

Scouting Mierlo biedt haar (jeugd-)leden, ongeacht culturele achtergrond, afkomst, geloof, beperking of politieke overtuiging, een veilige en leerzame speelomgeving.

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland met meer dan 100.000 leden. De jeugdleden en vrijwilligers van Scouting zijn verdeeld over meer dan 1.000 Scoutinggroepen. De doelen van het Scoutingspel worden verwoord in de spelvisie van Scouting Nederland.

Contributie

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de jaarvergadering vastgesteld en is inclusief de weekenden, maar exclusief het speltak uniform. Naast een jaarlijkse inning van de contributie, kan het ook gekozen worden voor een half-jaarlijkse betaling. Naast de genoemde contributie en kampgeld, kunnen voor de Pivos en PlusScouts aanvullende kosten in rekening worden gebracht voor activiteiten of het zomerkamp.

Aanmelden

Wil jij ook lid worden van Scouting Mierlo? Download dan hieronder het inschrijfformulier en geef hem volledig ingevuld af bij de leiding of bij de ledenadministatie.

Download