Pivo’s

Wij zijn de Pivo’s

IMG_6087

De jongeren tak wordt gevormd door de Pivo’s en zijn ontstaan uit het samenvoegen van twee speltakken: de Voortrekkers en de Pioniersters. Ze draaien groep op de vrijdagavond van 20.00 tot 22.30 uur. Een groep Pivo’s noemt men een stam. Je wordt Pivo als je 17 jaar bent, met als voorwaarde je eerst 3 jaar bij de Rowans/Sherpa’s heb gezeten. De maximum leeftijd bij de Pivo’s is 23 jaar.

Bij de Pivo’s zijn de leden zelf verantwoordelijk voor de gang van zaken, zij hebben dan ook geen leiding maar adviseurs. De Pivo’s hebben een eigen bestuur, met een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij activiteiten staan de begrippen samen, actief en omgeving centraal. Als de Pivo’s niet bezig zijn met het voorbereiden van hun jaarlijkse grote activiteiten: vaderweekend en potgrond verkoop, hebben ze een fietstocht, quiz of ander actief programma. In december mogen ze zelfs met Sinterklaas op pad!