Update groepsontwikkeling

3527879_1_org.jpg

Enkele maanden geleden hebben alle ouders, leiding en onze oudste leden een uitnodiging voor de enquête “groepsontwikkeling” gekregen.

Het programma groepsontwikkeling is enkele jaren geleden door Scouting Nederland opgezet, om het dalende ledenaantal binnen de Nederlandse Scouting verenigingen een halt toe te roepen. Deze enquête was voor ons de aftrap van een traject dat in totaal ongeveer een jaar zal duren.

De aftrap van het traject voor de leiding en bestuur van Scouting Mierlo was op vrijdag 10 oktober. Onder begeleiding van de regio voorzitter en een professionele coach, werden de resultaten gepresenteerd en bediscussieerd.

Hieronder een aantal cijfers:

  • 79% van de ouders is heel tevreden over onze accommodatie,
  • 25% van de leiding vindt dat er een leiding tekort heerst,
  • 82% van onze leden is (heel) tevreden over de leiding.

Gelukkig kunnen we zeggen dat Scouting Mierlo het over het algemeen heel erg goed doet, maar natuurlijk zijn er ook een aantal verbeterpunten aan te merken waarvoor plannen van aanpak zijn opgesteld.

Met deze verbeterplannen gaan we als groep de komende tijd hard aan gang. Wordt vervolgd dus!